[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


                    

นายอดุลย์ เยาวเภท

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
O-NET
NT
LAS

<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

 

Stats

 

 
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
พอดี พองาม พอใจ
กรีฑา-กีฬาสีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้จัดกิจกรรมกรีฑาและกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
วันที่ 5-7 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
สอบธรรมศึกษา ปี 2558
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ นำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
วันวชิราวุธ ประจำปี 2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ (ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี)
ร่วมกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้"
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 16 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 10 กันยายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึงมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที 1/2558
งานเกษียณอายุราชการครู อำเภอวังน้ำเย็น
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนางจิราพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการครูอำเภอวังน้ำเย็น ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และต้อนรับคณะนายทหารจากกองกำลังบูรพา
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และได้ต้อนรับคณะนายทหารจากกองกำลังบูรพา ซึ่งได้มาบริจาคอุปกรณ์กีฬาและต้นกล้าไม้พยูงพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของต้นไม้
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร ปี 58
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมส่องหล้า การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้สิรินธร" ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษานำไปถวาย ณ วัดคลองใหญ่
กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ เปิดพจนานุกรม และเขียนตามคำบอก
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสมาคุณธรรม
วันที่ 18 มกราคม 2557 นางปัทมา เหลือนับ ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม
ครูดีศรีสระแก้ว
วันที่ 18 มกราคม 2557 ครู 2 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 17 มกราคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หนึ่งแสนครูดี
วันที่ 16 มกราคม 2555 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก
วันที่ 25 มกราคม 2558 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
เด็กดีศรีสระแก้ว
วันที่ 10 มกราคม 2558 มีนักเรียนจำนวน 18 คน ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว
ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.สก1)
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ สพป.สก เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-28 กันยายน 2557
ผลการแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน (เพลงมาร์ช)
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
การเพาะเห็ดนางฟ้า
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
การเลี้ยงปลาดุกอุย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยปลาดุกอุย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกอุย
การปลูกมะนาววงท่อ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงรสด้วยมะนาวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว
การเลี้ยงกบจัมโบ้
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากการขายกบจัมโบ้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจัมโบ้
การเลี้ยงไก่ไข่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่ไก่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/8/2556
WebSite:: http://klongyai.org/

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว โทร. 037-542061
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
update 20 / 08 / 2556
ผู้ดูแลระบบ somjetoum@gmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ