[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


                    

นายอดุลย์ เยาวเภท

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
O-NET
NT
LAS

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Stats

 

 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
พอดี พองาม พอใจ
Society Strategic Smile Smart Strong System Staff Standard Safety Service
อบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด"
การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สก เขต 1 ได้ออกตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาเจริญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน
ประเพณีบุญพระเวส
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญพระเวส ณ วัดคลองใหญ่
งานวันเด็ก 58
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียน จำนวน 12 ชุด และมีผู้ปกครองนักเรียนมาบริจาคอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุข
Merry Christmas
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ดังนี้ วาดภาพระบายสี ทำการ์ดอวยพร ตอบคำถาม และมีของขวัญมาแจกนักเรียนทุกคน
ผู้ใหญ่ใจดี \"เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน\"
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 คุณทองมี ดาวลายรัมย์และครอบครัว ได้นำขนมจีนน้ำยา ขนมปัง ผลไม้และน้ำดื่ม มาเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นิเทศการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.3 และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ป.6
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ท่านรองฯบุญสม ทองทา ออกนิเทศการอ่าน-เขียนภาษาไทย นักเรี่ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทดสอบทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
เข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ วัดคลองใหญ่
Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (สพฐ.)
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (ระดับ สพฐ.) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบจำนวน 27 คน
Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (สพป.สก 1)
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557(สพป.สก 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 คน
พิธีถวายราชสดุดี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2557
มาเยี่ยมเยือน เปิดเทอมวันแรก
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ท่านรอง ฯ บุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สก 1 ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสมาคุณธรรม
วันที่ 18 มกราคม 2557 นางปัทมา เหลือนับ ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม
ครูดีศรีสระแก้ว
วันที่ 18 มกราคม 2557 ครู 2 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 17 มกราคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หนึ่งแสนครูดี
วันที่ 16 มกราคม 2555 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก
วันที่ 25 มกราคม 2558 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
เด็กดีศรีสระแก้ว
วันที่ 10 มกราคม 2558 มีนักเรียนจำนวน 18 คน ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว
ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.สก1)
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ สพป.สก เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-28 กันยายน 2557
ผลการแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน (เพลงมาร์ช)
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
การเพาะเห็ดนางฟ้า
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
การเลี้ยงปลาดุกอุย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยปลาดุกอุย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกอุย
การปลูกมะนาววงท่อ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงรสด้วยมะนาวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว
การเลี้ยงกบจัมโบ้
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากการขายกบจัมโบ้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจัมโบ้
การเลี้ยงไก่ไข่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่ไก่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/8/2556
WebSite:: http://klongyai.org/

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว โทร. 037-542061
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
update 20 / 08 / 2556
ผู้ดูแลระบบ somjetoum@gmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ