[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


                    

นายอดุลย์ เยาวเภท

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
O-NET

<< กุมภาพันธ์ 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 

Stats

 

 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
งานวันเด็ก 58
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียน จำนวน 12 ชุด และมีผู้ปกครองนักเรียนมาบริจาคอาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน เด็ก ๆ ทุกคนมีความสุข
Merry Christmas
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ดังนี้ วาดภาพระบายสี ทำการ์ดอวยพร ตอบคำถาม และมีของขวัญมาแจกนักเรียนทุกคน
ผู้ใหญ่ใจดี \"เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน\"
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 คุณทองมี ดาวลายรัมย์และครอบครัว ได้นำขนมจีนน้ำยา ขนมปัง ผลไม้และน้ำดื่ม มาเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นิเทศการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.3 และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ป.6
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ท่านรองฯบุญสม ทองทา ออกนิเทศการอ่าน-เขียนภาษาไทย นักเรี่ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทดสอบทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
เข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ วัดคลองใหญ่
Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (สพฐ.)
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (ระดับ สพฐ.) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบจำนวน 27 คน
Pre O-net ปีการศึกษา 2557 (สพป.สก 1)
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2557(สพป.สก 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 คน
พิธีถวายราชสดุดี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2557
มาเยี่ยมเยือน เปิดเทอมวันแรก
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ท่านรอง ฯ บุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สก 1 ได้มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


การเลี้ยงปลาดุกอุย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยปลาดุกอุย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกอุย
การเพาะเห็ดฟาง
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
การปลูกมะนาววงท่อ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงรสด้วยมะนาวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว
การเลี้ยงกบจัมโบ้
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากการขายกบจัมโบ้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจัมโบ้
การเลี้ยงไก่ไข่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่ไก่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/8/2556
WebSite:: http://klongyai.org/

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว โทร. 037-542061
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
update 20 / 08 / 2556
ผู้ดูแลระบบ somjetoum@gmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ