[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


                    

นายอดุลย์ เยาวเภท

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
O-NET
NT
LAS

<< สิงหาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

Stats

 

 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
พอดี พองาม พอใจ
Society Strategic Smile Smart Strong System Staff Standard Safety Service
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษานำไปถวาย ณ วัดคลองใหญ่
กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ เปิดพจนานุกรม และเขียนตามคำบอก
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2558
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งตรงกันวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
เลือกตั้งประธานนักเรียน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557 และปัจฉิมนิเทศ ป.6
วันที่ 27 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 25 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฐานทัพเรือสัตหีบ และ Art In Paradise
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
การประเมินคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.) มานิเทศคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
วันที่ 13 มีนาคม 2558 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่
การเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร
วันที่ 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการประชุมผู้บริหารสัญจร นำโดย ผอ. มาโนทส์ เจือทิน นายปัญญา พลเภา และนางสาวญาณิดา นิยมนา
การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557
วันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ซึ่งนักเรียนที่เข้าสอบ คือ นักเรียนชั้น ป.2,ป.4 และ ป.5

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสมาคุณธรรม
วันที่ 18 มกราคม 2557 นางปัทมา เหลือนับ ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม
ครูดีศรีสระแก้ว
วันที่ 18 มกราคม 2557 ครู 2 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 17 มกราคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หนึ่งแสนครูดี
วันที่ 16 มกราคม 2555 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก
วันที่ 25 มกราคม 2558 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
เด็กดีศรีสระแก้ว
วันที่ 10 มกราคม 2558 มีนักเรียนจำนวน 18 คน ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว
ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.สก1)
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ สพป.สก เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-28 กันยายน 2557
ผลการแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน (เพลงมาร์ช)
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
การเพาะเห็ดนางฟ้า
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
การเลี้ยงปลาดุกอุย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยปลาดุกอุย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกอุย
การปลูกมะนาววงท่อ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงรสด้วยมะนาวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว
การเลี้ยงกบจัมโบ้
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากการขายกบจัมโบ้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจัมโบ้
การเลี้ยงไก่ไข่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่ไก่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/8/2556
WebSite:: http://klongyai.org/

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว โทร. 037-542061
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
update 20 / 08 / 2556
ผู้ดูแลระบบ somjetoum@gmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ