[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


                    

นายวิรัตน์    เกาะโพธิ์
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
O-NET
NT
LAS

<< สิงหาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 
 
เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 31 ตุลาคม คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายวิรัตน์ เกาะโพธิ์ และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนามที่มาส่งและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
วันที่ 31 ตุลาคม คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายวิรัตน์ เกาะโพธิ์ และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนามที่มาส่งและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ
25 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญได้มาให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และหยอดโปลิโอ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 วันวิทยาศาสตร์
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันแม่เเห่งชาติ
11 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกกรมวันแม่แห่งชาติ
ประชาสมพันธ์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม คุณครูและนักเรียนได้นำขบวนไปตามหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ ได้มาตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพช่องปาก และวัดสายตา ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
2 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ ได้มาตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพช่องปาก และวัดสายตา ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2559 วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ โดยมีการประกวด การคัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ อ่านคล่อง อ่านบทร้อยแก้ว และการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี
ร่วมแห่เทียนจำพรรษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้ร่วมแห่เทียนจำพรรษาไปถวายวัดคลองใหญ่
มอบแว่นตาให้นักเรียนตามโครงการ Sight for kids. จำนวน 12 คน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา
12 กรกฎาคม 2559 ทางโรงเรียนได้มอบแว่นตาให้นักเรียนตามโครงการ Sight for kids. จำนวน 12 คน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี ที่วัดคลองให
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
27 มิถูนายน 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้เดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ในชุมชนบ้านเนินสามัคคี เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ได้เดินขบวนรณรงค์ตามชุมชนบ้านเนินสามัคคี และมีคุณครูค่อยดูแลในการเดินขบวนครั้งนี้ด้วย
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วม
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
22 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เเละรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

(บุคคลทั่วไปโพสต์ได้) เพิ่มประกาศใหม่   ดูทั้งหมด


เผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานการผลิตสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสมาคุณธรรม
วันที่ 18 มกราคม 2557 นางปัทมา เหลือนับ ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม
ครูดีศรีสระแก้ว
วันที่ 18 มกราคม 2557 ครู 2 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว
เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 17 มกราคม 2557 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับคำสั่งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หนึ่งแสนครูดี
วันที่ 16 มกราคม 2555 นางยุภิณย์ หงษ์สีลา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก
วันที่ 25 มกราคม 2558 เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน
เด็กดีศรีสระแก้ว
วันที่ 10 มกราคม 2558 มีนักเรียนจำนวน 18 คน ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสระแก้ว
ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.สก1)
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ สพป.สก เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-28 กันยายน 2557
ผลการแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน (เพลงมาร์ช)
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงประจำโรงเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
การเพาะเห็ดนางฟ้า
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเห็ดนางฟ้า และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า
การเลี้ยงปลาดุกอุย
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยปลาดุกอุย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกอุย
การปลูกมะนาววงท่อ
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงรสด้วยมะนาวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว
การเลี้ยงกบจัมโบ้
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันจากการขายกบจัมโบ้ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบจัมโบ้
การเลี้ยงไก่ไข่
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่ไก่และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

 .
l สถิติการใช้งาน l


เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 27/8/2556
WebSite:: http://klongyai.org/

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ต.ทุ่งมหาเจริญ  อ.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว โทร. 037-542061
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
update 20 / 08 / 2556
ผู้ดูแลระบบ somjetoum@gmail.com

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ